70,00 lei

Pe parcursul acestei cărți, voi încerca demonstrarea faptului că pronunția se studiază diferențiat, în funcție de limba originală a libretului operei. Studiul se realizează în paralel, cuvânt-intonație, urmărind fiecare silabă în conformitate cu toate funcțiile calitative ale vocii, în cea mai clară, curată și comodă poziție fiziologică.

Dr. Marian Pop

ISBN nr. 978-606-645-140-6
ISMN nr. 979-0-707655-66-5

80 in stock

SKU: atebo20.001 Category:

Description

Lucrarea Incursiune în lumea pronunției scenice reprezintă rezultatul anilor de cercetare aplicată a cântăreţului, regizorului, profesorului Marian Pop, culminată cu obţinerea titlului de doctor în muzică la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”. Autorul face referire, după cum se poate observa încă din titlu, la una dintre principalele îndatoriri ale fiecărui artist liric profesionist, transmiterea mesajului libretului lucrării interpretate, și anume la declamația textului în creații de operă și analiza articulării cuvântului, respectiv a frazei din care acesta face parte.
Elementele esenţiale în realizarea vocală și înțelegerea rolului,respectiv a raporturilor dintre personaje sunt pe lânga libret, muzică, indicaţii de regie, înţelegera textului, şi aceste elemente paraverbale: declamaţia, articulaţia, intonaţia, muzicalitatea limbii, ultimele fiind diferite în funcţie de limba în care se cântă şi familia lingvistică din care aceasta face parte. Lucrarile vocal-sinfonice si cele pentru scenă inseamnă pentru cântăreţ nu numai o provocare continuă din punct de vedere al elementului interpretare cât şi a elementului corectitudinii în formarea unei emisii vocale corecte ŞI care sa dea rezultatul dorit: transmiterea conţinutului textului în mod optim către ascultator/spectator. 

Se va diferenţia pe parcurs sunetul vorbirii curente de cel al vocii impostate, diferența dintre ele având un efect major asupra dicției.
Transcrierile integrale ale rolurilor, concluziile pertinente precum şi anexele bine gândite reprezintă o sursă pentru tinerii cântăreţi (şi nu numai) în abordarea rolurilor cerute de repertoriul teatrelor de operă româneşti şi internaţionale.
Fragment din capitolul Prefață
Dr. Ioana Velica

Leave a Reply

Your email address will not be published.